NjpUs24nCQKx5e1DGoFszLa735luMI0v0sGVBvF7omf

13 ปี สุสานทารก วัดไผ่เงิน

March 29, 2023

13 ปี สุสานทารก 2,002 ศพ วัดไผ่เงิน ซุกหลอนวิญญาณใคร่ ทลายทำแท้งเถื่อน “ทีมข่าวเจาะประเด็น ไทยรัฐออนไลน์” จะพาย้อนรอยคดีดังสะเทือนขวัญ เรื่องราวหลอน น่าสะพรึง ด้วยคดีดังเมื่อ 13 ปี ก่อน เกิดขึ้นที่วัดไผ่เงิน ย่านบางคอแหลม กรุงเทพฯ สถานที่พึ่งทางใจ กลับกลายเป็น “สุสานเถื่อน” โดยจุดเริ่มต้นพบซากศพทารก ที่ผ่านการทำแท้ง ในโกดังเก็บศพหมายเลข 17 นำพาดวงวิญญาณทารก ถูกทิ้งกว่า 2,002 ศพ สู่สัมปรายภพ และการทลายคลินิกทำแท้งเถื่อนอีกหลายแห่ง หมุนนาฬิกากลับไป 13 ปี ก่อน เสียงจอแจจากการตั้งแผงในตลาดนัด ละแวก วัดไผ่เงิน กลับหยุดชะงักลง เมื่อหมาวัดตัวหนึ่งคาบถุงที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวคลุ้ง เศษซากชิ้นเนื้อที่ซุกไว้ในถุง ลักษณะเหมือนเศษกะโหลกเด็ก นำพาให้คนพบเห็น เดินหาต้นตอภายในวัด จากหน้าวัดสู่ท้ายวัด บริเวณ “ศาลาสันติสุข” โกดังเก็บศพ กลิ่นคาวคลุ้งราวกวักมือเรียกให้ทุกคนไปหยุดยืน หน้าช่องเก็บศพ ที่ก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบ่งช่องขนาดกว้างยาวขนาดพอดีกับหีบศพ โดยทั้งหมดมี […]

baby

ทำแท้งปลอดภัย ทางออกที่ไม่เสี่ยงอันตราย

March 27, 2023

การทำแท้งยังคงเป็นปัญหาที่โต้แย้งกันในสังคมไทย แม้ปัจจุบันมีกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้แล้วภายใต้อายุครรภ์หรือเกณฑ์ที่กำหนดและต้องทำโดยแพทย์ แต่ก็ยังมีบริการทำแท้งเถื่อนที่ไม่ปลอดภัยเปิดให้เห็นอยู่ไม่น้อยเลย กฏหมายนี้อาจไม่ได้ทำให้คนทำแท้งมากขึ้น แต่ช่วยให้คนที่ท้องไม่พร้อมได้มีทางเลือกที่ปลอดภัยและเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น  การทำแท้งในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากมีปัจจัยด้านสิทธิของผู้หญิงและทารกในครรภ์ ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียม และศีลธรรมของคนในสังคมรวมอยู่ด้วย การจะลดปัญหาท้องไม่พร้อมและการทำแท้งได้นั้น ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก และหากมีการสนับสนุนบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมายอาจช่วยให้คนท้องไม่พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทำแท้งถูกกฎหมาย ทางเลือกที่ปลอดภัย  จากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ทำให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งอย่างถูกกฎหมายได้ โดยหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์และยืนยันจะทำแท้งสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยต้องให้แพทย์ในสถานพยาบาลที่ถูกกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น  หากมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ต้องผ่านการตรวจและได้รับคำปรึกษาทางเลือกจากทีมแพทย์อย่างละเอียดก่อนทำแท้ง เช่นเดียวกันกับผู้ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต ทารกในครรภ์อาจมีภาวะทุพพลภาพ ผู้ตั้งครรภ์จากการถูกถูกข่มขืนหรือมีเพศสัมพันธ์ในเชื้อสายเดียวกันก็ต้องตรวจและประเมินเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้ยุติการตั้งครรภ์และแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง หญิงที่เข้ารับการทำแท้งในโรงพยาบาลที่ถูกกฎหมายจะได้รับการดูแลและรักษาก่อนและหลังทำแท้ง โดยมีการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติครรภ์ วิธีการดูแลตัวเอง ไปจนถึงวิธีติดตามสังเกตอาการของตนเองเพื่อกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง วิธีการทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมี 2 วิธีหลักด้วยกัน คือ ทำแท้งด้วยการใช้ยา การใช้ยาช่วยให้แท้งจะทำได้เมื่อผู้เป็นแม่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ โดยยาที่ใช้จะช่วยให้ปากมดลูกนิ่มและเปิดออก กระตุ้นการหดตัวของมดลูก ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ สั่งจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลโดยแพทย์เท่านั้น ทำแท้งโดยมีหัตถการทางแพทย์ร่วมด้วย แพทย์อาจดูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ หรือใช้วิธีขยายและขูดมดลูก ซึ่งวิธีการในแต่ละอายุครรภ์ก็แตกต่างกันไปดังนี้ หลังการทำแท้ง […]

Safe Abortion Action Fand

เปิดกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่

March 25, 2023

เปิดกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ #ทำแท้งปลอดภัย ได้ในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 4/2563 ชี้ว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ซึ่งกำหนดความผิดแก่หญิงที่ทำให้ตนเองแท้ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และแนะนำให้แก้ไขกฎหมายภายใน 360 วัน จนกระทั่งบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทำให้แท้งลูกก็ได้รับการแก้ไข เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานทำแท้งที่ใช้มาตั้งแต่พ.ศ.2499 ให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่นๆ อันจะเอื้อประโยชน์แก่หญิงให้สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ 7 กุมภาพันธ์ 2564 กฎหมายเดิม เอาผิดหญิงทำแท้ง จำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 ไม่จำกัดเวลาตั้งครรภ์ ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่พ.ศ. 2499 กำหนดความผิดฐานทำให้แท้งลูกรวมห้ามาตรา โดยบทบัญญัติทั้งห้ามาตรานั้น ไม่เคยมีการแก้ไขในเชิงหลักการอันเป็นสาระสำคัญมาก่อนเลยตั้งแต่บังคับใช้มา มีเพียงแต่การแก้ไขเพิ่มโทษปรับขึ้น 10 เท่า เมื่อพ.ศ. 2560 […]

_116657477_tv056793565

กฎหมายระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการทำแท้ง

March 15, 2023

ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการทำแท้ง บทนำ สิทธิของสตรีในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการสืบพันธุ์โดยรวมไปถึงสิทธิในการทำแท้งนั้น เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานในด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับรองสิทธิในชีวิตสุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และการไม่เลือกปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามาตรฐานในการกำหนดสิทธิในการทำแท้งของแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศในอาเซียนยังมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้ทำแท้งที่ต่างกัน หากเป็นประเทศที่การทำแท้งเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถเข้าถึงง่ายนั้น กระบวนการทำแท้งเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่า จึงทำให้เห็นว่าการทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้นไม่ได้ทำให้จำนวนการทำแท้งลดลง แต่ในทางกลับกันเป็นการทำให้ความปลอดภัยในการทำแท้งลดลง สถิติขององค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) เปิดเผยว่า ในทุก ๆ ปี การทำแท้ง ๒๐ ล้านครั้งจากทั้งหมด ๔๒ ล้านครั้งนั้นผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย เมื่อไม่มีหนทางที่ปลอดภัยในการทำแท้ง ผู้หญิงมักจะทำแท้งโดยใช้อุปกรณ์ปลายแหลม ใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ เป็นผลให้มีผู้หญิงเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยทุก ๆ ๑๐ นาที หรือประมาณ ๔๗,๐๐๐ คนทุกปี เงื่อนไขในการอนุญาตให้มีการทำแท้งตามหลักสากลผลการสำรวจนโยบายการทำแท้งจาก ๑๙๓ ประเทศภาคีของสหประชาชาติ และจาก ๓ ประเทศที่มิได้เป็นภาคีของสหประชาชาติ (UN’s World Abortion Policies 2013) นั้น สรุปให้เห็นถึงข้อกฎหมายที่อนุญาตให้ทำแท้ง โดยปรากฎข้อเท็จจริงว่าในปัจจุบันมีบางประเทศที่อนุญาตให้สามารถทำแท้งได้ในทุกกรณี เช่น ประเทศในทวีปอเมริกา […]

96626a58e19e

ปัญหาการทำแท้งเกิดจากอะไร?

March 7, 2023

  ในปัจจุบันปัญหาหนึ่งของสังคมก็คือเรื่องการทำแท้งของเด็กสาววัยรุ่น ซึ่งเป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ ที่นิยมความสนุกสนานเพลิดเพลิน และการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยอย่างไร้ขีดจำกัด รวมทั้งไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นเราจะมาพิจารณากันดูว่า ปัญหาเรื่องการทำแท้งนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไร? เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอีกต่อไป    เมื่อเราพิจารณาถึงเหตุผลที่มันผลักดันกันต่อๆมา จนเกิดการทำแท้งขึ้นมาแล้ว เราก็จะพิจารณาได้ว่า การทำแท้งเกิดมาจาการที่เด็กสาวตั้งครรภ์แล้วไม่อยากมีลูก จึงได้ทำลายเด็กที่อยู่ในท้อง ส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม่อยากมีลูกนั้นก็เป็นเพราะปัจจัยหลายอย่าง คือไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ พ่อของเด็กในท้องก็ไม่รับผิดชอบ กลัวพ่อแม่ไม่ยอมรับ กลัวสังคมรังเกียจ กลัวว่าจะเสียการเรียน กลัวว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นอิสระได้อย่างเก่า และความอับอาย เป็นต้น แต่เมื่อไม่อยากมีลูกแล้วทำไมจึงได้ตั้งท้อง คำตอบก็คือ เพราะความเผลอไผลไม่ได้ป้องกัน หรืออยากมีลูกแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนใจ ซึ่งในปัจจุบันการป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์นั้นมีอยู่หลายวิธี แต่เด็กวันรุ่นหญิงนั้นไม่ทันได้ป้องกัน ซึ่งการที่ไม่ได้ป้องกันนั้นก็เป็นเพราะไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ได้เตรียมป้องกัน เมื่อถึงจุดๆหนึ่งก็แก้ไขไม่ทันเสียแล้ว แต่เด็กสาวบางคนก็ตั้งใจให้ตั้งครรภ์ เพื่อจะได้ผูกมัดฝ่ายชายให้รับผิดชอบ แต่เมื่อฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบ จึงได้เลือกการทำแท้งเป็นการแก้ปัญหาสุดท้ายที่ปลายเหตุ แต่เมื่อเรามาพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเราจะพบว่า สาเหตุที่ทำให้เด็กสาวตั้งท้องนั้นก็เป็นเพราะการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการที่เพศชายกับเพศหญิงแสวงหาความสุขจากการสัมผัสทางเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งกันและกัน คือตามธรรมชาตินั้นเมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ เพศชายกับเพศหญิงก็จะเกิดความพึงพอใจต่อกัน คือเมื่อได้พบเห็น หรือได้ยินเสียง หรือได้กลิ่น ก็จะเกิดความสุขที่แปลกประหลาดขึ้นมาทันที ทั้งๆที่เมื่อตอนยังเป็นเด็กจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ ยิ่งถ้าได้ถูกต้องสัมผัสทางร่างกาย ก็จะเกิดความสุขอย่างรุนแรงขึ้นมาทันที ดังนั้นเมื่อมีความสุขที่รุนแรงเป็นสิ่งล่อใจ ชายหนุ่มหญิงสาว จึงได้ติดใจหรือลุ่มหลงความสุขที่แปลกประหลาดและรุนแรงนี้กันอย่างยิ่ง เหมือนกับการติดใจลุ่มหลงในกีฬาของนักกีฬาหรือคนที่ชื่นชอบกีฬา หรือเหมือนกับการติดใจลุ่มหลงในการเล่นเกมส์ของเด็กที่ติดเกมส์ หรือเหมือนกับการติดใจลุ่มหลงในสิ่งเสพติดของคนติดยาเสพย์ติด เป็นต้น และนี่เองที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ต่างขั้วกัน ที่พยายามดึงดูดเข้าหากัน ยากที่จะจับแยกกันได้ จึงทำให้เด็กหนุ่มและเด็กสาวต่างก็พยายามแสวงหาคู่ หรืออยากมีเพื่อนต่างเพศที่สนิทสนมกัน โดยมีจุดประสงค์อยู่ที่เพื่อเสพความสุขที่แปลกประหลาดและรุนแรงนี้ ความสุขในเรื่องทางเพศนี้ เมื่อยิ่งเสพ มันก็ยิ่งติดใจ เหมือนกับการเสพยาเสพติด และยิ่งหิวโหยอยากจะได้เสพมากยิ่งขึ้นๆอย่างไม่รู้จักพอ คือเพียงแค่การได้พบเห็นและได้ยินเสียง ก็ไม่พอเสียแล้ว ความอยากที่จะได้ถูกเนื้อต้องตัวภายนอกที่ให้ความสุขมากกว่าก็เกิดขึ้น เมื่อได้ถูกเนื้อต้องตัวภายนอกแล้วก็ยังไม่พอ ยังอยากจะได้ถูกเนื้อต้องตัวในส่วนที่เป็นของสงวนอีก เพราะมันให้ความสุขที่รุนแรงมากกว่าเก่า และแม้การได้ถูกเนื้อต้องตัวในส่วนที่เป็นของสงวนก็ยังไม่พอ ยังหิวโหยอยากจะได้สัมผัสที่ลึกซึ้งสูงสุดจากการร่วมเพศ […]

87476959_xl-scaled

อาการแท้ง 5 แบบ ที่คุณแม่ควรรู้ไว้

February 27, 2023

ในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่จะต้องดูแลเอาใจใส่ ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี เพื่อทำให้ทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์มีร่างกายที่สมบูรณ์ โดยการดูแลเรื่องอาหารการกิน ผ่อนคลายจิตใจ หากร่างกายอ่อนแอ มีความเครียดสูง จะทำให้แท้งบุตรได้ง่าย การแท้งบุตรนั้นมีหลายแบบ เราลองมาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้าง การแท้งบุตรเป็นนิจ เป็นอาการแท้งที่เกิดตั้งแต่ท้องแรก โดยสาเหตุของการแท้งเกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวคือ เกิดจากมดลูกมีปัญหา ถ้าหากท้องลูกคนที่สอง อาจจะเกิดอาการแท้งเหมือนกับท้องแรก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการแท้ง จะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตัว รวมถึงการเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้อง การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นอาการแท้งที่เกิดจากครรภ์ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง จนทำให้เลือดออกจากช่องคลอดมาก จนก่อให้เกิดอาการปวดท้องน้อย ซึ่งเกิดจากการหดรัดของมดลูก ในกรณีนี้หากไปพบแพทย์ไม่ทัน หากปากมดลูกเปิดออก จะทำให้ตัวอ่อนถูกขับออกมาทันที การแท้งแบบคุกคาม เป็นลักษณะที่ช่องคลอดมีเลือดออกกระปริดกระปรอย โดยไม่มีอาการปวดท้อง จะมีอาการเหมือนกับเป็นประจำเดือน สาเหตุหลักเกิดจากความไม่สมดุลของทารก หากมดลูกเกิดการบีบตัวด้วย จะทำให้เกิดโอกาสแท้งได้สูงมาก การแท้งแบบสมบูรณ์ การแท้งในลักษณะนี้ คุณแม่ไม่ต้องขูดมดลูก เนื่องจากร่างกายขับทารก รก และส่วนของเนื้อเยื้อออกมาหมดแล้ว โดยจะมีอาการปวดท้องน้อย มีเลือดขับออกมาจากช่องคลอด จากนั้นอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง การแท้งแบบไม่สมบูรณ์ การแท้งแบบไม่สมบูรณ์ อาจเกิดจากจากยังมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในโพรงมดลูก จนทำให้เลือดไม่ยอมหยุดไหล ซึ่งคุณหมอจะต้องทำการรักษาโดยการขูดมดลูก จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ที่มีสาเหตุเกิดจากเนื้อเยื้อต่าง ๆ เพื่อรักษาชีวิตคุณแม่เอาไว้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งบุตร การแท้งบุตรเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากมดลูกผิดปกติ จึงทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้ คุณแม่อาจเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ในช่วงตั้งครรภ์มีอาการติดเชื้อจะทำให้เกิดการแท้งได้สูง […]

50881635251_85a8bfa935_k (1)

8 ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการทำแท้ง

February 20, 2023

1. คนมีการทำแท้งตลอดเวลา ไม่ว่ากฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างไร การยุติการตั้งครรภ์เป็นการตัดสินใจทั่วไปของคนหลายล้านคนทุกปี ในทุกปี หนึ่งในสี่ของการตั้งครรภ์ยุติลงด้วยการทำแท้ง และไม่ว่าจะเป็นการทำแท้งถูกกฎหมายหรือไม่ ประชาชนก็ยังคงต้องการและเข้ารับบริการทำแท้งอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อมูลของสถาบัน Guttmacher Institute หน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในสหรัฐฯ ระบุว่า อัตราการทำแท้งอยู่ที่ระดับ 37 ต่อประชากร 1,000 คนในประเทศที่มีกฎหมายห้ามทำแท้งอย่างสิ้นเชิง หรืออนุญาตให้ทำได้กรณีเพื่อช่วยชีวิตผู้หญิง และอัตรา 34 ต่อ 1,000 คนในประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งในกรณีทั่วไป ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ   การทำแท้งโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ นับเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยมากที่สุดอย่างหนึ่ง ถือว่าปลอดภัยกว่าการคลอดบุตรเสียอีก  แต่รัฐบาลหลายประเทศจำกัดการเข้าถึงการทำแท้ง บีบบังคับให้ประชาชนต้องไปทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยแบบลับ ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเงินเพื่อการเดินทาง หรือการใช้บริการทำแท้งของเอกชน นำเราไปสู่ประเด็นต่อไป 2. การเอาผิดทางอาญากับการทำแท้งไม่ได้หยุดยั้งการทำแท้ง เพียงแต่ทำให้การทำแท้งปลอดภัยน้อยลง การขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้ง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถยับยั้งความต้องการของพวกเธอที่จะทำเช่นนั้นได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ความพยายามยุติหรือจำกัดการทำแท้ง จึงไม่ได้ช่วยลดจำนวนการทำแท้ง เพียงแต่บังคับให้บุคคลต้องไปทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) หมายถึง “กระบวนการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยบุคลากรที่ขาดทักษะที่จำเป็น หรือต้องทำในสภาพแวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำทางการแพทย์ หรือในทั้งสองกรณี”   ทางหน่วยงานคาดการณ์ว่า มีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย 25 ล้านครั้ง ทุกปี […]

pregnantafterabortion

ยุติการตั้งครรภ์ หรือการแท้งลูก( Miscarriage )เกิดได้อย่างไร

February 17, 2023

ยุติการตั้งครรภ์ หรือการแท้งลูก ยุติการตั้งครรภ์ หรือการแท้งลูก ( Miscarriage ) คือ หญิงตั้งครรภ์ที่สูญเสียตัวอ่อน หรือทารกในครรภ์ช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่าการแท้งลูกในหญิงตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นภายในสามเดือนแรกคิดเป็น 10 – 25 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดการแท้งบุตรน้อยลง เมื่อผ่าน 20 สัปดาห์แรกไปแล้วทางการแพทย์เรียกว่า การตั้งครรภ์ตอนปลาย สาเหตุของการยุติการตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์สุขภาพแข็งแรงดีโอกาสของการแท้งบุตร อาจอยู่ในช่วง 10 – 25 % แต่ผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวหรืออายุมาก โดยเฉลี่ยจะมีโอกาสการแท้งลูกสูงประมาณ 20 – 35 % รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ประเภทของการยุติการตั้งครรภ์ 1. การแท้งคุกคาม ( threatened abortion ) คือ การมีเลือดออกทางช่องคลอดงเกิดขึ้นใน 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ อาจมีอาการร่วมด้วยเป็นตะคริว ปวดหลัง เป็นต้น2. […]

1602654809_0000000087_5f869259ef9a7_article

อนุญาตหญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้

February 15, 2023

ครม. เห็นชอบแก้ไขกฎหมายอาญา ระบุ กฎหมายเดิมจำกัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินจำเป็น ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ วันนี้ (17 พ.ย. 2563) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก โดยมีที่มาคือ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 กำหนดให้หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก มีความผิดอาญานั้น เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินจำเป็น ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้ ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา […]

TheMO-IrelandAbortion_thumbnail

ประชามติไม่มีหญิงคนไหนอยากทำแท้ง

February 13, 2023

“ประเทศเราน่าจะทำได้มากกว่าอนุญาตให้ทำแท้งได้” เคที แอสคอว์ กล่าว เธอเคยเป็นประธานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงดับลิน ของประเทศไอร์แลนด์ แต่ตอนนี้เธอกำลังรณรงค์ไปทั่วประเทศ ก่อนการลงประชามติในวันที่ 25 พ.ค. นี้ว่า จะยอมให้การทำแท้งถูกกฎหมายหรือไม่ “ฉันไม่คิดว่าผู้หญิงคนไหนอยากจะทำแท้ง” เธอกล่าว “ผู้หญิงที่ผ่านการทำแท้งคงรู้สึกว่าพวกเขา ไม่มีทางเลือกอื่น” “เพราะต้องเลือกระหว่างการทำแท้ง หรืองาน หรือการเรียนมหาวิทยาลัยต่อ” “ฉันคงบอกว่า ไม่ควรมีผู้หญิงที่ต้องรู้สึกว่า ไม่สามารถทำงาน ใช้ชีวิต หรือทำตามความสามารถได้อย่างเต็มที่ต่อไปได้ เพียงเพราะลูกที่ยังไม่เกิดมาของพวกเธอ” ประชามติทำแท้ง วันที่ 25 พ.ค. นี้ คนในไอร์แลนด์ได้มีโอกาสออกเสียงว่า ต้องการคงกฎหมายที่ระบุว่าการทำแท้งผิดกฎหมายไว้ต่อไป หรือจะยกเลิก ไอร์แลนด์ ห้ามการทำแท้งเกือบสิ้นเชิง โดยกฎหมายจะอนุญาตให้ทำแท้งได้ก็ต่อเมื่อ มีความเสี่ยงที่รุนแรงต่อชีวิตของแม่ โทษสูงสุดของการทำแท้งผิดกฎหมายคือจำคุก 14 ปี กฎหมายนี้มีที่มาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 8 ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งได้ให้สิทธิแก่ทารกที่ยังไม่คลอดเช่นเดียวกับแม่ทุกอย่าง ผู้มีสิทธิลงประชามติจะต้องเลือกโหวต “รับ” ถ้าพวกเขาต้องการยกเลิกกฎหมายนี้ และโหวต “ไม่รับ” ถ้าต้องการเก็บมันไว้ เคที่ วัย 21 ปี กล่าวว่า […]

pregnantafterabortion

7 ชนิดของ “การแท้งบุตร”

February 11, 2023

คุณแม่แท้งบุตรประมาณ 95% จะมีเลือดออกทางช่องคลอดและมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย อาการแท้งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ คุณแม่บางคนอาจสังเกตเห็นว่ามีส่วนของชิ้นเนื้อคล้ายพุงปลาหลุดปนออกมาจากช่องคลอดด้วย 1. การแท้งคุกคาม (Threatened abortion) เป็นภาวะใกล้แท้ง พบได้ประมาณ 10% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด และครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้จะมีอาการแท้งตามมา (ส่วนอีกครึ่งคุณแม่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้) คุณแม่จะมีเลือดออกไม่มากทางช่องคลอดแบบกะปริดกะปรอยโดยที่ปากมดลูกยังปิดอยู่ และมีอาการปวดท้องน้อยหรืออาจไม่มีอาการปวดท้อง จึงทำให้คุณแม่สับสนได้ว่าเป็นประจำเดือน 2. การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Inevitable abortion) คุณแม่จะมีเลือดออกทางช่องคลอด มีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้น และปากมดลูกเปิดแล้ว เนื่องจากการหดรัดตัวของมดลูก บางครั้งก็มีการแตกของถุงน้ำคร่ำร่วมด้วย เมื่อปากมดลูกเปิดออกแล้ว จะไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้และตัวอ่อนก็จะแท้งออกมาเอง หรือหากมาพบแพทย์ แพทย์อาจทำการดูดเอาทารกออกมาเพื่อให้เป็นการแท้งโดยสมบูรณ์ 3. การแท้งเป็นนิจ หรือ การแท้งเป็นอาจิณ หรือ การแท้งซ้ำ (Recurrent miscarriage, Habitual abortion, Recurrent pregnancy loss – RPL) เป็นการแท้งติดต่อกันเกิน 3 ครั้งขึ้นไปในช่วงอายุครรภ์ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปากมดลูกปิดไม่สนิท (Cervical incompetence), การขาดฮอร์โมนเพศ, ความผิดปกติของโครโมโซม 4. […]

82855891_2467953706866272_3944132913901076480_n

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง… หลังยุติการต้ังครรภ์ (ต้องรู้!!)

February 6, 2023

การทำแท้งในขณะที่อายุครรภ์ยังน้อยนั้น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ยาทำแท้งที่ถูกต้อง โดยการใช้ยาดังกล่าวไม่มีผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้หญิง เพราะการใช้ยา เหมือนการแท้งธรรมชาติ การผ่านประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์นั้น ทําให้หลายๆ คน ได้เรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น สิ่งนึงที่แอดอยากจะย้ำกับพวกเราทุกคน คือ การยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้งนั้น ถือเป็นบริการทางสุขภาพ และเป็นทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม !! (ดอกจันเยอะๆ เลยนะ) ในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายๆ คน ทัก IB เข้ามาถาม ด้วยความกังวล ทั้งก่อนและหลังยุติการตั้งครรภ์ เป็นจำนวนมาก วันนี้แอดได้รวบรวมส่วนนึงมาเล่าให้ฟังนะ 1.”รักษาแล้วจะหายขาดไหม” หลังการรักษาอาจมีอาการข้างเคียง โดยอาการที่พบได้เป็นปกติ ได้แก่– อาการปวดท้องน้อยที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาไมโซพรอสตอล ที่ทำให้มดลูกเกิดการบีบตัว ซึ่งมักปวดไม่มากเมื่อเทียบกับการขูดมดลูก อาการปวดจะดีขึ้น เมื่อมดลูกมีการบีบขับสิ่งที่ค้างอยู่ออกไป– เลือดออกทางช่องคลอด การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา ยาจะทำให้มดลูกบีบตัวเพื่อขับตัวอ่อนออกมา ซึ่งจะมีเลือดออกเป็นระยะเวลานานได้ การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ จะมีเลือดออกทางช่องคลอดมากและนานกว่าเลือดประจำเดือนเล็กน้อย โดยปริมาณเลือดที่ออกจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ เลือดจะออกมากที่สุดในช่วง 3 – 6 ชั่วโมง ภายหลังจากการใช้ไมโซพรอสตอล และจะมีเลือดออกติดต่อกันประมาณ […]