การทำแท้ง และการดูแลบุตร

แท้งลูก (Abortion)

October 27, 2022

 เมื่อแท้งลูกแล้วจำเป็นต้องขูดมดลูกหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแท้ง หากเป็นการแท้งครบ คือ แท้งแล้วมีถุงน้ำ รก ตัวเด็กออกมาครบหมด ปากมดลูกปิด และ … ภาวะแท้งลูก (Abortion)ซึ่งมีสาเหตุได้จากหลายอย่าง เช่น ความผิดปกติของทารกในครรภ์ ฮอร์โมน ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น และมักเกิดในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆ หรือ ในไตรมาสแรก หรือ ช่วง 12 สัปดาห์แรก ภาวะแท้งลูก (Abortion) ซึ่งมีสาเหตุได้จากหลายอย่าง เช่น ความผิดปกติของทารกในครรภ์ ฮอร์โมน ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น และมักเกิดในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆ หรือ ในไตรมาสแรก หรือ ช่วง 12 สัปดาห์แรก คุณแม่ที่มีภาวะเสี่ยงการแท้งลูก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่แรก  หรือในช่วง 1-12 สัปดาห์  ซึ่งเป็นช่วงที่ตัวอ่อนกำลังเจริญเติบโต หากตัวอ่อนไม่แข็งแรง หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น  จะทำให้เกิดการแท้งในช่วงนี้ได้ สาเหตุของการแท้งลูก การแท้งลูก ที่เกิดจากความผิดปกติจากตัวอ่อน  ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติ เพราะตัวอ่อนที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดการแท้งได้ แท้งลูก จากความผิดปกติที่เกิดจากแม่ ทั้งจากความผิดปกติของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก และความผิดปกติของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ […]