การทำแท้ง และการดูแลบุตร

สัญญาณอันตราย ทารกแรกเกิด

September 29, 2022

เด็กขาดน้ำน้อย อาการคือ ฉี่น้อยลง ลูกน้อยดูปกติดี เด็กขาดน้ำปานกลาง อาการคือ ลูกเริ่มกระสับกระสาย กระหม่อมหรือตาบุ๋มเล็กน้อย ปากแห้ง หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบลึก.. สัญญาณอันตราย ทารกแรกเกิดมีอาการแบบนี้ รีบพามาพบคุณหมอด่วน! ตัวเหลืองมาก ตัวร้อน มีไข้ ซึม หายใจเร็วมากกว่า 60 ครั้ง/นาที หรือหายใจหอบ มีอาการบวม แดง มีหนองที่สะดือ ตา หรือผิวหนัง ไม่ยอมดูดนม ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือมีมูกเลือดปน ท้องอืด หรืออาเจียนหลังให้นมทุกหรือ / อาเจียนมีสีเขียวหรือสีเหลืองปน ไม่ถ่าย ไม่ปัสสาวะเลยใน 24 ชั่วโมง คำแนะนำก่อนรับทารกแรกเกิดกลับบ้าน มาตรวจตามนัด คุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกมาพบแพทย์เพื่อตรวจตามวันนัดหมาย ที่สถาบันกุมารเวช หากลูกมีอาการผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง มีไข้ ซึมลง ไม่ดูดนม ท้องเสีย ท้องอืด ไม่ดูดนม อาเจียน ถ่ายเหลว ถ่ายมีมูกเลือดปน […]