การทำแท้ง และการดูแลบุตร

พัฒนาการทารก 2 สัปดาห์

September 24, 2022

พัฒนาการวัยทารกแรกเกิด 2 สัปดาห์ จะเริ่มมีปฏิกิริยากับเสียงและแสง ลูกจึงตกใจง่ายเมื่อได้ยินเสียงดัง ส่วนสายตาและการมองเห็นนั้นกำลังพัฒนาอยู่ ทำให้เห็นได้ไม่ชัด  เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 2 สัปดาห์ เด็กอ่อน (Infant) ยังคงปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในโลกภายนอก มีพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นในด้านการมองเห็นและการได้ยิน นอกจากนี้การให้นมอย่างเพียงพอ และเฝ้าสังเกตการเกิดโรคในเด็กอ่อนยังถือเป็นสิ่งที่คุณแม่และคุณพ่อต้องใส่ใจเป็นพิเศษ แน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่สัปดาห์นี้ คุณแม่และคุณพ่ออาจเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ากับอาการนอนน้อยเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ลูกน้อยยังคงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและความอบอุ่นจากคุณแม่และคุณพ่อ   พัฒนาการของเด็ก Baby’s Development พัฒนาการที่สำคัญในช่วงนี้จะอยู่ที่ดวงตาของเด็ก ที่เริ่มมีการมองเห็นได้ชัดขึ้น โดยเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง เด็กจะมีการกระพริบตาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณแม่คุณพ่อสามารถสังเกตเห็นพัฒนาการนี้ได้เมื่อลูกน้อยเริ่มมีการให้ความสนใจกับใบหน้า อีกทั้งยังมีความพยายามในการจ้องตาของคุณแม่และคุณพ่อ ซึ่งคุณแม่คุณพ่อสามารถส่งเสริมพัฒนาการนี้ได้ด้วยการเปิดหนังสือนิทานสีขาวดำหรือหนังสือภาพสีขาวดำให้กับลูกน้อย เพื่อฝึกทักษะด้านการใช้สายตา นอกจากนี้พัฒนาการด้านการได้ยินก็ดีมากขึ้น โดยเด็กจะสะดุ้งหรือมีการตอบสนองบางอย่างต่อเสียงที่ดัง และสามารถจำเสียงของคุณแม่และคุณพ่อได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 2 สัปดาห์ คุณแม่และคุณพ่อควรพูดกับลูกน้อยให้มากขึ้น หรือลองร้องเพลงให้ลูกน้อยฟัง เพื่อให้คุ้นชินกับโทนเสียงที่ต่างกันไป อีกหนึ่งพัฒนาการคือช่วงศีรษะของเด็กอ่อน ที่สามารถยกขึ้นได้เองแล้วเล็กน้อย แต่ยังไม่แข็งแรงนัก เมื่อลูกน้อยตื่น คุณแม่และคุณพ่อควรใช้เวลานี้ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อช่วงบนของร่างกาย ด้วยการวางลูกน้อยแบบคว่ำลงบนพื้นเรียบที่ไม่แข็งจนเกินไป อาจเป็นพื้นพรมหรือพื้นยางสำหรับเด็กอ่อน ให้ท้องของลูกน้อยสัมผัสกับพื้น และสังเกตการขยับร่างกายของลูกน้อย หากมีการพยายามยกแขน ยกศีรษะ ก็ถือได้ว่าลูกน้อยกำลังบริหารกล้ามเนื้ออยู่นั่นเอง  การเจริญเติบโตของเด็กBaby’s Growth เมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วงอายุ […]