การทำแท้ง และการดูแลบุตร

พัฒนาการทารกแรกเกิด

September 15, 2022

สัปดาห์แรกของเด็กแรกเกิด เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ควรให้ความสำคัญ ทารกแรกเกิดจะมีพัฒนาการอะไรบ้าง และคุณแม่จะช่วยได้อย่างไร ไปดูกัน… พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 1 ปี ในแต่ละเดือน ลูกน้อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง พร้อมวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย ที่พ่อแม่ควรรู้ เมื่อลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลก สิ่งที่พ่อแม่อย่างเรา ๆ  อยากรู้คงไม่พ้น แต่ละเดือนลูกมีพัฒนาการอย่างไร ลูกเราพัฒนาการช้ากว่าลูกบ้านอื่นไหม อยากให้ลูกมีพัฒนาการเด็กที่ดี ควรดูแลส่งเสริมพัฒนาการกันอย่างไร วันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทารกช่วงแรกเกิดจนถึง 1 ปี มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ พัฒนาการเด็กวัย 1 สัปดาห์ ด้านร่างกาย และการเรียนรู้ พัฒนาการเด็กวัย 1 สัปดาห์ ลูกจะมีน้ำหนักประมาณ 2.7 – 3.3 กก. ส่วนสูงประมาณ 46 – 50.5 ซม. บริเวณไขมันบนผิวของลูกเริ่มหลุด ลูกจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าอัตโนมัติ และสามารถขยับแขน ขยับขาได้ การดูแล ควรให้ลูกกินแต่นมแม่เท่านั้น เพราะในนมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อลูกครบถ้วน ลูกควรได้รับวัคซีน BCG และ ไวรัสตับอักเสบ บี (ครั้งที่ 1) ควรปรับอุณหภูมิบ้านให้เหมาะสมกับทารก […]