case-1064-1

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ยายุติการตั้งครรภ์

June 1, 2023

ยายุติการตั้งครรภ์ เป็นยาที่ใช้หยุดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยมีอายุครรภ์ไม่เกิน 9 -12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ที่ทำการรักษา โดยตัวยาจะเข้าขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ ทำให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิไม่สามารถฝั่งตัวในผนังมดลูกได้ ทำให้มดลูกเกิดการบีบตัวและขับเนื้อเยื่อออกจากมดลูก ยายุติการตั้งครรภ์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและได้รับขึ้นทะเบียนในประเทศไทย คือ ไมโซพรอสทอล (Misoprostol) และไมเฟพริสโตน(Mifepristone) ซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เท่านั้น การรับประทานยายุติตั้งครรภ์อาจทำให้มีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะ ปวดหัว ท้องเสีย มีเลือดออกทางช่องคลอด สตรีในประเทศไทยสามารถยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา 305 (1)(2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284 ดังนี้ ประมวลกฎหมายอาญา 305 วรรค 1 ว่าด้วย 1. การตั้งครรภ์ที่ครรภ์นั้นส่งผลต่อสุขภาพมารดา ทั้งทางร่างกายแและจิตใจ และ 2. กรณีที่ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง ภายใต้ข้อบังคับแพทยสภา ระบุว่า ความรุนแรงนั้นส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของมารดาประมวลกฎหมายอาญา 305 วรรค 2 ว่าด้วย การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอีก 5 มาตรา ดังนี้มาตรา 276 ว่าด้วยการถูกข่มขืนกระทำชำเรามาตรา 277 ว่าด้วยการทำให้เด็กอายุน้อยกว่า […]

ภาวะแท้งคุกคาม

“ภาวะแท้งคุกคาม” เรื่องใหญ่ที่เล็กลงได้ หากรักษาทันเวลา!

May 31, 2023

“ภาวะแท้งคุกคาม” หรือปัญหาการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อ “การแท้งบุตร”  เราสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ หากรู้เท่าทันอาการและรีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษา พร้อมทั้งอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอจนถึงวันคลอด เพียงเท่านี้ ภาวะแท้งคุกคาม ก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสำหรับ “คุณแม่ตั้งครรภ์” อีกต่อไป ภาวะแท้งคุกคาม…คืออะไร? อาการภาวะแท้งคุกคาม คือการมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ที่ทำให้เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด แต่ก็มีคุณแม่ตั้งครรภ์จำนวนมากที่สามารถดูแลครรภ์ได้ดีจนอายุครรภ์ครบตามกำหนดคลอด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์ หากมีอาการเหล่านี้..ควรรีบไปพบแพทย์ การมีเลือดออก ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ แต่หากมีเลือดออกมากขึ้นเรื่อยๆ จนไหลลงมายังขาและมีสีแดงสด รวมไปถึงมีอาการปวดท้องน้อย ปวดบีบเป็นระยะๆ หรือมีอาการปวดหลังและเป็นตะคริวร่วมด้วย อาการเบื้องต้นเหล่านี้คือสัญญาณเตือนว่า คุณแม่ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพราะมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร คุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มไหน…เสี่ยงต่อภาวะแท้งคุกคาม แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดภาวะแท้งคุกคามจะยังไม่มีการระบุไว้แน่ชัด แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ได้ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์ การบาดเจ็บบริเวณช่องท้อง การที่คุณแม่มีอายุมากหรือเกิน 35 ปี มีการใช้ สัมผัสกับยา หรือสารเคมีบางชนิด คุณแม่มีน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน หรือโรคเบาหวาน การดูแลครรภ์ให้มีสุขภาพแข็งแรง เพราะการป้องกันภาวะแท้งคุกคามอาจจะทำได้ยาก แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้ ก็ช่วยให้ครรภ์มีสุขภาพครรภ์ที่แข็งแรงได้ เพื่อสุขภาพครรภ์ที่แข็งแรง และการให้กำเนิดลูกน้อยที่สมบูรณ์ การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ในช่วงตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ! ทั้งนี้ การพูดคุยกับแพทย์ยังช่วยลดระดับความเครียด ลดความวิตกกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์ […]

gestational-diabetes-11

อันตราย! เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อาการเป็นอย่างไร?

May 28, 2023

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หนึ่งในภาวะครรภ์เสี่ยง ที่เกิดจากฮอร์โมนของรกหรือสารเคมีที่ไปยับยั้งการทำงานของอินซูลินที่ทำหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในเลือด มักมีความสี่ยงในผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือมีประวัติเคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อน เคยคลอดลูกที่มีน้ำหนักเกิน 4,000 กรัม มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน คุณแม่ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หากไม่ควบคุมอาจทำให้เกิดการช็อกได้ และอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ อันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ คุณเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่? อาการเตือนเสี่ยงโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อันตรายทั้งต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดเป็นโรคเบาหวานในระหว่างที่ตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม อาจเสี่ยงสูญเสียทารกในครรภ์ และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น ควรฝากครรภ์ทันทีเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย ป้องกันความเสี่ยง พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ ควบคุมการรับประทานอาหาร การบริโภคน้ำตาล และของหวานอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรมีการปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการมีบุตรก่อน และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

heart2

ตั้งครรภ์กับโรคหัวใจ อันตรายที่คนท้องควรระวัง

May 13, 2023

ปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่หญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวัง คือ โรคหัวใจ เพราะคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วย่อมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากโรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่มีสุขภาพดีทั่วไป ก็อาจได้รับผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนพร้อมคลอด ดังนั้น คุณแม่ทั้งหลายจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีป้องกันและดูแลตนเองด้วย เพื่อความปลอดภัยในการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์กับโรคหัวใจเกี่ยวข้องกันอย่างไร ? เมื่อตั้งครรภ์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารก โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนและสารอาหารที่สำคัญไปให้ทารกได้อย่างเพียงพอ โดยความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบหัวใจที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์ มีดังนี้ นอกจากนี้ การคลอดลูกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เนื่องจากการออกแรงเบ่งคลอดจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและความดันโลหิต ซึ่งหลังคลอดอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าหัวใจและหลอดเลือดของคุณแม่จะกลับมาทำงานเป็นปกติ และในบางรายก็อาจกลายเป็นปัญหาอย่างถาวรที่ต้องได้รับการรักษาต่อไป ใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจในขณะตั้งครรภ์ ? โดยทั่วไป สตรีมีครรภ์มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ได้ แต่จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นหากมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังต่อไปนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจเสี่ยงต่อภาวะใดได้บ้าง ? หญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วจะยิ่งเสี่ยงมีอาการของโรคหัวใจกำเริบ หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์ โดยภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อย มีดังนี้ โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ รับมืออย่างไร ? การเกิดโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์สามารถรับมือได้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกาย โดยหากมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่ก่อนแล้ว คุณแม่อาจต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษทั้งในช่วงก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากโรคหัวใจบางชนิดอาจทำให้คนท้องเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้สูง อย่างไรก็ตาม โรคหัวใจและหลอดเลือดบางชนิดอาจไม่แสดงอาการจนกว่าจะตั้งครรภ์ ซึ่งในกรณีนี้ คุณแม่และคนใกล้ชิดจะต้องคอยระมัดระวังสุขภาพครรภ์ให้มาก เพราะหากมีอาการรุนแรงขึ้น อาจทำให้ทารกในครรภ์และตัวคุณแม่เองเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเสมอ โดยแพทย์อาจนัดมาตรวจสุขภาพบ่อยกว่าหญิงตั้งครรภ์คนอื่น […]

ท้องในวัยรุ่น

ท้องในวัยรุ่น

April 26, 2023

    ท้องในวัยรุ่น หรือท้องก่อนวัยอันควร พร้อมแล้วหรือที่จะเป็นแม่ดูแลอีกหนึ่งชีวิต กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ที่เรายังไม่แน่ใจว่าจะรับไหวหรือเปล่า   14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก วันที่คนมีคู่ใจจดใจจ่อ และรอที่จะแสดงความรักต่อกัน ของขวัญยอดฮิตในอดีต ที่นิยมให้กันในวันวาเลนไทน์ ดอกกุหลาบสีแดงสด ดอกกุหลาบในกล่องใส ช็อคโกแลต สื่อถึงความรักอันแสนหวาน การ์ดรูปหัวใจสวย ๆ ที่คนรับเห็นเมื่อไหร่หัวใจก็พองโต และคิดถึงหน้าคนให้ทันที สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอดีตที่ค่อย ๆ หายไป เมื่อสังคมและค่านิยมเปลี่ยน วันวาเลนไทน์ กลายเป็นวันเสียตัวแห่งชาติ ที่บางคนใช้เป็นข้ออ้างในการพิสูจน์รักแท้ และแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ การมีเพศสัมพันธ์ ถึงแม้จะเตรียมตัวและป้องกัน แต่ก็ยังเสี่ยงท้องได้ การท้องก่อนวัยอันควร หรือท้องในวัยรุ่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่กระทบแค่ตัวเรา แต่ลุกลามไปจนถึงสถาบันครอบครัว กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งของสังคมไทยเลยนะคะ ผลกระทบที่มีแต่เรื่องลบ ๆ เมื่อท้องก่อนวัยอันควร   1. การทำแท้งสูงเมื่อท้องแบบไม่พร้อมและไม่ตั้งใจ บางคนแก้ปัญหาด้วยการทำแท้ง ผิดศีลธรรม บาปกรรมติดตัว นอกจากจะฆ่าชีวิตเด็กผู้บริสุทธิ์ คุณแม่วัยรุ่นเองก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ตกเลือด ติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้   2. […]

คนท้องห้ามทำ-07-07-07

10 สิ่ง ที่คนตั้งครรภ์ ต้องห้ามทำ

April 19, 2023

10 สิ่ง ที่คนตั้งครรภ์ ต้องห้ามทำ 1. งด เพศสัมพันธ์ ช่วง ท้องอ่อนๆ หรือ 3เดือน แรกและช่วงใกล้คลอดหรือ 3 เดือน ท้ายของการตั้งครรภ์ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแท้งในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ และเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ 2. งดกินยา ที่มีส่วนผสมของ Vitamin A Formของวิตามิน เอ ที่เราต้องระวังคือ Isotretinoin และ Etretinate เพราะเป็นสารที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ X นั่นคือ ยาทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ได้ ได้แก่ หูหนวก ตาบอด ไม่มีรูเปิดทวาร น้ำคั่งในโพรงสมอง โดยisotretinoin มักอยู่ในสูตรยา ของการรักษาสิว เพราะฉะนั้นหากตั้งครรภ์ควรแจ้งแพทย์เมื่อไปรับการรักษาสิว และควรหยุดยาหากวางแผนจะตั้งครรภ์ส่วน Etretinate จะเป็นส่วนผสมของยาที่ใช้รักษาโรค Psoriasis หรือสะเก็ดเงิน หากใช้ยาตัวนี้อยู่ควรหยุดยาอย่างน้อย 2 ปีก่อนตั้งครรภ์ 3. งดการสัมผัสกับ คนที่มีโรคเช่น อีสุกอีใส หัดเยอรมัน โดยเฉพาะ […]

miscarriage21

6 วิธีป้องกันการแท้งในไตรมาสแรก!!

April 4, 2023

6 วิธีป้องกันการแท้งในไตรมาสแรก เมื่อแม่ๆ เริ่มตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรก(สัปดาห์ที่ 1-13) เป็นช่วงสำคัญที่สุดที่เจ้าตัวอ่อนน้อยๆกำลังฝังตัวและเจริญเติบโต ซึ่ง “การแท้งในไตรมาสแรก” ถือเป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ ซึ่งพบได้ประมาณ 10-15% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด โดยการแท้งนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ได้ 2-3 สัปดาห์ไปจนถึง 28 สัปดาห์ แต่การแท้งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณแม่มีอายุครรภ์ประมาณ 4-20 สัปดาห์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 13 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์) • สาเหตุของการแท้งมีหลายสาเหตุ อาจมาจาก (1) โครโมโซมตัวอ่อนผิดปกติตั้งแต่ต้น (2) แม่มีอายุมาก อายุ 35 ปีขึ้นไป (3) ผนังมดลูกบาง มดลูกเย็น เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงไม่พอ มดลูกมีปัญหา เช่น เนื้องงอกมดลูก ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (4) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ ไม่สามารถพยุงครรภ์ได้ (5) ภาวะทุพโภชนาการ ทานอาหารไม่เพรยงพอ ทานอาหารไม่มีประโยชน์ ขาดโปรตีน (6) สุขภาพ ความเจ็บป่วยของแม่ •วันนี้ครูก้อยมี 6 วิธีป้องกันการ […]

การทำแท้ง

แท้งสมบูรณ์ และแท้งไม่สมบูรณ์ ต่างกันอย่างไร

March 31, 2023

การแท้ง ไม่ว่าจะเป็นการ แท้งสมบูรณ์ หรือแท้งไม่สมบูรณ์ คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดหวังอยากจะให้เกิด โดยเฉพาะกับคุณแม่ที่มีลูกยาก ซึ่งการแท้งนั้นมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามอาการ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการแท้งสมบูรณ์และการแท้งไม่สมบูรณ์ว่าคืออะไร รวมทั้งความแตกต่างของการแท้งทั้ง 2 แบบด้วย การแท้ง คืออะไร การแท้ง คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ โดยมักจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ในช่วง 4-20 สัปดาห์ หรือก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีอายุ 28 สัปดาห์ ซึ่งเด็กนั้นยังมีขนาดที่เล็กมาก หรือมีน้ำหนักยังไม่ถึง 1,000กรัม แท้งสมบูรณ์ และแท้งไม่สมบูรณ์คืออะไร โดยการแท้งลูกจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือการแท้งสมบูรณ์และแท้งไม่สมบูรณ์ ซึ่งการแท้งทั้งสองแบบนี้เป็นอย่างไร ก็ต้องมาดูกันเลย 1.แท้งสมบูรณ์ การแท้งแบบสมบูรณ์ คือการที่ร่างกายขับส่วนต่างๆ ในครรภ์ ทั้งเลือด เนื้อเยื่อ รก และทารกออกมาทั้งหมด โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือใดๆ ช่วยเหลือ 2.แท้งไม่สมบูรณ์ การแท้งไม่สมบูรณ์ คือ การแท้งที่อออกมาเพียงบางส่วน เมื่อตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาต่อได้ ร่างกายจึงขับเพียงบางส่วนที่อยู่ในครรภ์ออกมา โดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังค้างอยู่ภายในโพรงมดลูก จึงจำเป็นที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำแท้งให้สมบูรณ์ แท้งสมบูรณ์ และแท้งไม่สมบูรณ์ ต่างกันอย่างไร […]

3704d97dc4f9fe45430819f7c1193ef4_small

กรมอนามัย ยืนยันดื่ม “น้ำอัดลม” ผสม “เครื่องดื่มชูกำลัง” ไม่ทำให้แท้งลูก

March 25, 2023

กรมอนามัย เผยการดื่ม “น้ำอัดลม“ ร่วมกับ “เครื่องดื่มชูกำลัง“ ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ แต่เสี่ยงน้ำหนักเกินหากกินเกินขนาด พร้อมแนะวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ปรึกษาสายด่วนเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม วันที่ 29 ต.ค. 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “หมอแล็บแพนด้า” แชร์ข้อมูลที่แสดงภาพขวดเครื่องดื่มชูกำลังกับน้ำอัดลมยี่ห้อดัง โดยมีบทสนทนาในคอมเมนต์อ้างว่า หากดื่มเครื่องดื่มนี้ผสมกัน จะทำให้แท้งลูกได้เอง พร้อมกับทำให้ประจำเดือนมา ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากการดื่มน้ำอัดลมร่วมกับเครื่องดื่มชูกำลัง ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ แต่จะส่งผลต่อร่างกายหากดื่มน้ำอัดลมปริมาณมากอาจทำให้ได้รับน้ำตาลมากเกินไป นำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกิน และเป็นโรคอ้วนได้ ส่วนเครื่องดื่มชูกำลัง ถ้าดื่มปริมาณมากเกินไป จะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณกาเฟอีนเกินขนาด ส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย และหัวใจเต้นเร็วได้ สำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมสามารถปรึกษาออนไลน์ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. RSA ออนไลน์ https://abortion.rsatha.org 2. สถานบริการปรึกษาท้องไม่พร้อม www.rsathai.org 3. โทร. 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ซึ่งให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. และ 4) สามารถทักแชตเฟซบุ๊กแฟนเพจ 1663 ซึ่งให้บริการทุกวัน […]

ObZN37tlJ7RiTpgNHrU

5 วิธีขจัดความเครียดแม่ท้องเพื่อพัฒนาการทารกในครรภ์อารมณ์ดี

March 21, 2023

ความเครียดของแม่ท้องเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความกลัวและความกังวลในช่วงตั้งครรภ์ ความไม่สบายตัว ความปวดเมื่อยร่างกาย อาการเจ็บป่วยต่างๆ ช่วงตั้งครรภ์ แรงกดดันจากคนรอบข้าง รวมถึงความเครียดจากการกลัวการคลอดด้วย ซึ่งความเครียดเหล่านี้ส่งผลต่อพัฒนาการทารกในครรภ์โดยตรง เพราะลูกในท้องจะสัมผัสอารมณ์ของแม่ได้และแสดงอาการออกมาหลายแบบ เช่น ถ้าแม่เครียดมาก นอนไม่หลับ ลูกในท้องก็อาจจะไม่ดิ้น ไม่ขยับตัวเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเช่นกัน ดังนั้นหากแม่ท้องไม่มีความเครียดทารกในครรภ์ก็จะไม่เครียด รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว เขาจะอยากขยับตัวเคลื่อนไหวเหมือนกำลังว่ายน้ำในท้องแม่อย่างสบายใจ ดังนั้นหากแม่ท้องมีความเครียดจะต้องรีบกำจัดด้วย 5 วิธีต่อไปนี้ค่ะ 2. หาคนคุยด้วยการอยู่คนเดียวอาจไม่ใช้ทางออกที่ดีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เสมอไป หากมีสิ่งที่อึดอัดหรือความกังวลเรื่องต่างๆ ลองหาคนพูดคุยด้วย อย่างเช่น สามี คนในครอบครัว เพื่อนๆ หรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยกัน วิธีนี้นอกจากจะได้ระบายสิ่งที่กังวล ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกด้วย 3. นึกถึงลูกในครรภ์ความเครียดความกังวลทุกอย่างจะผ่อนคลายไปได้ เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์นึกถึงความปลอดภัยและทำทุกอย่างเพื่ทารกในครรภ์ สังเกตได้ว่าเมื่อคุณแม่ได้ลูบท้อง ได้พูดคุยกับลูกในท้อง คุณแม่จะผ่อนคลายและนึกถึงทุกครั้งว่าเมื่อไหร่ที่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยเสียที 4. สร้างความสุขให้ตัวเองเมื่อถึงเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์เครียด บางทีการสร้างความสุขให้ตัวเองก็เป็นทางออกที่ดีนะคะ เช่น การเดินช้อปปิ้งบ้าง การออกไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัว ซื้อของที่อยากได้มานานแสนนานเป็นรางวัลให้กับตัวเอง วิธีนี้ก็สามารถขจัดความเครียดได้เช่นกัน 5. ปล่อยวางการนั่งสมาธิปล่อยวางความเครียดเป็นสิ่งที่ดีมากต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ เมื่อคุณแม่ฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆ ลูกน้อยในครรภ์จะได้ความสงบและสบายใจซึ่งส่งผลถึงพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสมองและจิตใจ เมื่อลูกลืมตาดูโลกจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของลูกไปในทางที่ดีแน่นอนค่ะ

กระตุ้นลูกในครรภ์

วิธีกระตุ้นลูกน้อยให้แข็งแรงและบำรุงสมองตั้งแต่ในครรภ์

March 9, 2023

มากระตุ้นลูกน้อยให้แข็งแรงและบำรุงสมองตั้งแต่ในครรภ์กันเถอะ เริ่มจากอะไร? สิ่งที่สำคัญที่จะให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการเรียน การทำงานการใช้ชีวิต ฯลฯ จะประกอบด้วยหลายๆปัจจัย ไม่ว่าเรื่องสภาพแวดล้อมที่ได้รับ หรือแม้แต่ อาหารการกินตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ที่คุณแม่ได้เลือกทาน ว่าอาหารเหล่านั้นมีคุณค่าของสารอาหารมากน้อยแค่ไหน …ทั้งนี้หลักการและวิธีปฏิบัติที่สำคัญที่คุณแม่ควรทำเพื่อกระตุ้นภาวะร่างกายและสมองของลูกน้อยคือ

87476959_xl-scaled

อาการแท้ง 5 แบบ ที่คุณแม่ควรรู้ไว้

February 27, 2023

ในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่จะต้องดูแลเอาใจใส่ ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี เพื่อทำให้ทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์มีร่างกายที่สมบูรณ์ โดยการดูแลเรื่องอาหารการกิน ผ่อนคลายจิตใจ หากร่างกายอ่อนแอ มีความเครียดสูง จะทำให้แท้งบุตรได้ง่าย การแท้งบุตรนั้นมีหลายแบบ เราลองมาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้าง การแท้งบุตรเป็นนิจ เป็นอาการแท้งที่เกิดตั้งแต่ท้องแรก โดยสาเหตุของการแท้งเกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวคือ เกิดจากมดลูกมีปัญหา ถ้าหากท้องลูกคนที่สอง อาจจะเกิดอาการแท้งเหมือนกับท้องแรก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการแท้ง จะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตัว รวมถึงการเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้อง การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นอาการแท้งที่เกิดจากครรภ์ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง จนทำให้เลือดออกจากช่องคลอดมาก จนก่อให้เกิดอาการปวดท้องน้อย ซึ่งเกิดจากการหดรัดของมดลูก ในกรณีนี้หากไปพบแพทย์ไม่ทัน หากปากมดลูกเปิดออก จะทำให้ตัวอ่อนถูกขับออกมาทันที การแท้งแบบคุกคาม เป็นลักษณะที่ช่องคลอดมีเลือดออกกระปริดกระปรอย โดยไม่มีอาการปวดท้อง จะมีอาการเหมือนกับเป็นประจำเดือน สาเหตุหลักเกิดจากความไม่สมดุลของทารก หากมดลูกเกิดการบีบตัวด้วย จะทำให้เกิดโอกาสแท้งได้สูงมาก การแท้งแบบสมบูรณ์ การแท้งในลักษณะนี้ คุณแม่ไม่ต้องขูดมดลูก เนื่องจากร่างกายขับทารก รก และส่วนของเนื้อเยื้อออกมาหมดแล้ว โดยจะมีอาการปวดท้องน้อย มีเลือดขับออกมาจากช่องคลอด จากนั้นอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง การแท้งแบบไม่สมบูรณ์ การแท้งแบบไม่สมบูรณ์ อาจเกิดจากจากยังมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในโพรงมดลูก จนทำให้เลือดไม่ยอมหยุดไหล ซึ่งคุณหมอจะต้องทำการรักษาโดยการขูดมดลูก จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ที่มีสาเหตุเกิดจากเนื้อเยื้อต่าง ๆ เพื่อรักษาชีวิตคุณแม่เอาไว้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งบุตร การแท้งบุตรเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากมดลูกผิดปกติ จึงทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้ คุณแม่อาจเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ในช่วงตั้งครรภ์มีอาการติดเชื้อจะทำให้เกิดการแท้งได้สูง […]