อาการแท้ง 5 แบบ ที่คุณแม่ควรรู้ไว้

ในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่จะต้องดูแลเอาใจใส่ ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี เพื่อทำให้ทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์มีร่างกายที่สมบูรณ์ โดยการดูแลเรื่องอาหารการกิน ผ่อนคลายจิตใจ หากร่างกายอ่อนแอ มีความเครียดสูง จะทำให้แท้งบุตรได้ง่าย การแท้งบุตรนั้นมีหลายแบบ เราลองมาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้าง

การแท้งบุตรเป็นนิจ เป็นอาการแท้งที่เกิดตั้งแต่ท้องแรก โดยสาเหตุของการแท้งเกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวคือ เกิดจากมดลูกมีปัญหา ถ้าหากท้องลูกคนที่สอง อาจจะเกิดอาการแท้งเหมือนกับท้องแรก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการแท้ง จะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตัว รวมถึงการเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้อง

การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นอาการแท้งที่เกิดจากครรภ์ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง จนทำให้เลือดออกจากช่องคลอดมาก จนก่อให้เกิดอาการปวดท้องน้อย ซึ่งเกิดจากการหดรัดของมดลูก ในกรณีนี้หากไปพบแพทย์ไม่ทัน หากปากมดลูกเปิดออก จะทำให้ตัวอ่อนถูกขับออกมาทันที

การแท้งแบบคุกคาม เป็นลักษณะที่ช่องคลอดมีเลือดออกกระปริดกระปรอย โดยไม่มีอาการปวดท้อง จะมีอาการเหมือนกับเป็นประจำเดือน สาเหตุหลักเกิดจากความไม่สมดุลของทารก หากมดลูกเกิดการบีบตัวด้วย จะทำให้เกิดโอกาสแท้งได้สูงมาก

การแท้งแบบสมบูรณ์ การแท้งในลักษณะนี้ คุณแม่ไม่ต้องขูดมดลูก เนื่องจากร่างกายขับทารก รก และส่วนของเนื้อเยื้อออกมาหมดแล้ว โดยจะมีอาการปวดท้องน้อย มีเลือดขับออกมาจากช่องคลอด จากนั้นอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง

การแท้งแบบไม่สมบูรณ์ การแท้งแบบไม่สมบูรณ์ อาจเกิดจากจากยังมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในโพรงมดลูก จนทำให้เลือดไม่ยอมหยุดไหล ซึ่งคุณหมอจะต้องทำการรักษาโดยการขูดมดลูก จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ที่มีสาเหตุเกิดจากเนื้อเยื้อต่าง ๆ เพื่อรักษาชีวิตคุณแม่เอาไว้

สาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งบุตร

การแท้งบุตรเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากมดลูกผิดปกติ จึงทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้ คุณแม่อาจเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ในช่วงตั้งครรภ์มีอาการติดเชื้อจะทำให้เกิดการแท้งได้สูง เช่น โรคหัดเยอรมัน โรคทางเพศสัมพันธ์ การใช้ชีวิตในช่วงตั้งครรภ์ก็มีส่วนสำคัญ หากกินเหล้า สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด จะทำเกิดการแท้งบุตรได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มความเสี่ยงการแท้งบุตร

การแท้งบุตรมีหลายลักษณะ โดยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแตกต่างกันไป อาจเกิดจากตัวคุณแม่เองที่มีมดลูกไม่แข็งแรง การที่ครรภ์ได้รับการกระแทกอย่างแรง การปรึกษาแพทย์ในช่วงการตั้งครรภ์เป็นสิ่งจำเป็น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการแท้งบุตรลง