หลังยุติการตั้งครรภ์ เลือดออกกี่วันและควรดูแลตัวเองอย่างไร

ปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย โดยบางคนอาจมีคำถามว่า หลังยุติการตั้งครรภ์ เลือดออกกี่วัน โดยทั่วไปหลังยุติการตั้งครรภ์อาจทำให้มีเลือดออกภายใน 1-5 ชั่วโมง หรืออาจนานกว่านั้น ในบางคนอาจมีเลือดออกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน

การเตรียมตัวก่อนยุติการตั้งครรภ์

ก่อนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ควรศึกษาข้อกฎหมาย โดยปัจจุบันประเทศไทยให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา 305 วรรค 1 และวรรค 2 มาตรา 276 277 282 283 และ 284 ดังนี้

ประมวลกฎหมายอาญา 305 วรรค 1 ว่าด้วย

 1. การตั้งครรภ์ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายมารดาทั้งร่างกายและจิตใจ
 2. ทารกในครรภ์มีความพิการแต่กำเนิดอย่างรุนแรง โดยแพทยสภา ระบุว่า ความพิการของทารกในครรภ์ส่งผลต่อสภาพจิตใจของมารดา

ประมวลกฎหมายอาญา 305 วรรค 2 มาตรา 276 277 282 283 และ 284 ว่าด้วย

 • การถูกข่มขืนกระทำชำเราจนก่อให้เกิดการตั้งครรภ์
 • การทำให้เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการสมยอมหรือไม่ก็ตาม
 • การล่อลวงผู้อื่นมาทำอนาจาร โดยใช้อุบายล่อลวง บังคับ ข่มขู่ แม้ว่าในท้ายที่สุดอาจจะเกิดความสมยอมกันก็ตาม

นอกจากนี้ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการยุติการตั้งครรภ์ ดังนี้

 • ประเมินประวัติสุขภาพโดยรวม และตรวจอายุครรภ์เพื่อปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์
 • ตรวจร่างกายเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ ตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะ
 • รับฟังขั้นตอนของการยุติการตั้งครรภ์ ผลข้างเคียง ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 • ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ พร้อมช่วยพิจารณาผลกระทบที่อาจตามมาหลังยุติการตั้งครรภ์ที่อาจกระทบต่ออนาคต

หลังยุติการตั้งครรภ์ เลือดออกกี่วัน

สำหรับการยุติการตั้งครรภ์อาจมี 2 ทางเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และพิจารณาของคุณหมอ ซึ่งอาจทำให้มีเลือดออกและมีผลข้างเคียงอื่น ๆ หลังยุติการตั้งครรภ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

การใช้ยา

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนี้อาจใช้ได้ทุกอายุครรภ์ แต่มีขนาดยาและวิธีใช้ที่แตกต่างกัน จึงควรอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการตกเลือดเมื่อใช้ยาผิดวิธี ดังนี้

 • อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ เมื่อซักประวัติสุขภาพ ตรวจร่างกายและอายุครรภ์เรียบร้อย คุณหมอจะให้กินยา 1 เม็ดแรก จากนั้นสามารถใช้ยาที่เหลือที่บ้านได้
 • อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ เมื่อซักประวัติสุขภาพ ตรวจร่างกายและอายุครรภ์เรียบร้อย คุณหมอจะให้พักค้างที่โรงพยาบาลประมาณ 1-3 คืน เพื่อดูอาการหลังใช้ยา

หลังใช้ยาอาจทำให้มีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ท้องเสีย อ่อนแรง และภายใน 1-4 ชั่วโมง หรือนานกว่านั้น อาจรู้สึกปวดท้องและมีเลือดออก มีลิ่มเลือดขนาดใหญ่หรือมีเนื้อเยื่อเป็นก้อนออกมาจากช่องคลอด เรียกกว่า การแท้งบุตร หลังจากการแท้งบุตรเสร็จสิ้นอาการปวดท้องและเลือดออกจะค่อย ๆ ทุเลาลง อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีเลือดออกหลายสัปดาห์หลังยุติการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน

การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ

มักใช้สำหรับอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 15-16 สัปดาห์ ซึ่งการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนี้ต้องทำโดยคุณหมอที่มีความชำนาญเท่านั้น เพราะอาจทำให้มีเลือดออกทันทีหลังจากทำแท้ง โดยอาจมีเลือดออกมากและเป็นลิ่มเลือดประมาณ 2-3 วัน หรือหลายสัปดาห์ หรือบางคนอาจไม่มีเลือดออกเลย

หลังยุติการตั้งครรภ์หากพบว่ามีเลือดออกมากขึ้น มีอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการมีเลือดออกหลังยุติการตั้งครรภ์ ควรเข้าพบคุณหมอเพื่อตรวจความผิดปกติ

ความเสี่ยงของการยุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้

 • การยุติการตั้งครรภ์อาจไม่ได้ผล ทำให้การตั้งครรภ์ยังคงดำเนินต่อไป
 • การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาอาจเสี่ยงแท้งบุตรไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำแท้งด้วยการผ่าตัดร่วมด้วย
 • เลือดออกปริมาณมากและเป็นเวลานาน
 • การติดเชื้อในช่องคลอดและในกระแสเลือด มีไข้
 • อาจเสี่ยงมดลูกแตกและเสียชีวิตได้
 • การซื้อยาทำแท้งตามอินเทอร์เน็ตมากินเอง อาจเสี่ยงที่จะได้รับยาปลอมซึ่งอาจทำให้มีอาการตกเลือด แท้งบุตรไม่สมบูรณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสี่ยงเสียชีวิต

วิธีการดูแลตัวเองหลังยุติการตั้งครรภ์

หลังยุติการตั้งครรภ์อาจทำให้มีอาการเลือดออกมาก ปวดท้องรุนแรง มีไข้ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น จึงควรดูแลตัวเองด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ใช้ผ้าอนามัยตลอดเวลาหากยังคงมีเลือดออกจากช่องคลอด
 • เข้าพบคุณหมอตามนัดหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อติดตามผลและประเมินอาการ ขนาดมดลูก เลือดออกและสัญญาณการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองอยู่เสมอ เพราะบางคนอาจมีอาการเศร้า เสียใจ หรือรู้สึกผิดหลังยุติการตั้งครรภ์ จึงควรเข้าพบคุณหมอเพื่อพูดคุยและบำบัดสภาพจิตใจ