ยาทำแท้งใช้ในอายุครรภ์เท่าไหร่

ยาทำแท้ง

อายุครรภ์มีความสำคัญมากต่อขนาดยา จำนวนเม็ดยา และระยะห่างของการใช้การนับอายุครรภ์เองอาจพบความผิดพลาดได้ดังนั้นจึงควรอัลตราซาวด์เพื่อความแน่นอนผลตรวจอัลตราซาวด์ควรเป็นผลล่าสุด เช่น ตรวจเมื่อ2 สัปดาห์ก่อน อายุครรภ์9 สัปดาห์ปัจจุบันอายุครรภ์ก็จะเป็น 9+2คือ 11 สัปดาห์

ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก การทำแท้งด้วยยาสามารถใช้ได้จนถึงอายุครรภ์ที่ 24 สัปดาห์แต่ว่าในแต่ละช่วงนั้น ขนาดยา วิธีการใช้ระยะห่างการใช้ยา และวิธีการดูแล จะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย ผู้ที่ท้องไม่พร้อมและต้องการทำแท้งจึงควรเลือกรับบริการจากสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องเท่านั้น เนื่องจากยาทำแท้งจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ก็ต่อเมื่อมีการประเมินอายุครรภ์ที่แม่นยำ เลือกใช้ขนาดยาอย่างถูกต้องตามอายุครรภ์

รวมทั้งการดูแลทั้งระหว่างและหลังทำแท้งที่เหมาะสม การซื้อยามาใช้เอง หรือไปใช้บริการคลินิกเถื่อนอาจเกิดอันตรายจากทั้งยาปลอม การประเมินอายุครรภ์ที่ผิดพลาด หรือการใช้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย รวมทั้งไม่มีการดูแลรักษาในกรณีที่เกิดผลข้างเคียง ที่ดีพอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตตามมาได้

ปัจจุบันในหลายประเทศ การทำแท้งด้วยยาที่อายุครรภ์ตำกว่า 9 สัปดาห์ผู้หญิงสามารถใช้ยาเองได้แต่มีข้อแนะนำว่าในช่วงใช้ยา  ให้มีคนที่ไว้วางใจ/ช่วยเหลือได้อยู่ด้วยตลอดเวลา (โดยเฉพาะยา Misoprostal ที่จะมีอาการข้างเคียงเสมอ) แต่ถ้าต้องอยู่คนเดียว  ก็ควรให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้โทรศัพท์ หรือสามารถติดต่อคนใกล้ชิดได้เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง

ข้อควรระวัง
การใช้ขนาดของยายุติการตั้งครรภ์จะลดลงตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดช่วงห่างของการใช้ตามพัฒนาการของอาการและอายุครรภ์ต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีความเสี่ยงที่มดลูกจะแตกได้ ข้อควรระวังนี้มีความสำคัญเนื่องจากผู้หญิงมักเข้าใจผิด ว่าท้องที่โตขึ้นต้องใช้จำนวนเม็ดยามากขึ้น อีกทั้งเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะขายยาในปริมาณที่มากขึ้นตามอายุครรภ์ซึ่งนับว่าเป็นอันตราย อย่างยิ่งเพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิต