แม่ท้องกับการ ”แท้ง”

-การแท้งตามธรรมชาติมีมากถึง 10-15 % ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงอายุครรภ์ 4-20 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 13 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
-คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรงดบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดโดยเด็ดขาด รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ผสมสารเคมี เพื่อป้องกันการแท้ง
-หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดไหลออกทางช่องคลอด ปวดท้องติดต่อกันหลายวัน ท้องไม่โตขึ้นหรือมีขนาดเล็กลง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ปัจจัยเสี่ยงแท้งบุตร
-การท้องในคุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปี
-สุขภาพไม่ดี ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง
-เคยคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยที่มีภาวะแทรกซ้อน
-มีประวิตแท้งลูก มาก่อน หรือเคยมีการขูดมดลูกจากสาเหตุอื่นๆ ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโต
-มีความเครียดสูง รวมถึงภาวะซึมเศร้าหรือผิดหวังอย่างรุนแรง
-ได้รับการกระแทกบริเวณท้อง หรือเกิดอุบัติเหตุโดยตรง
-เล่นกีฬาที่มีการกระแทก หรือใช้แรงมาก
-คุณแม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติด

อาการที่เป็นสัญญาณว่าแท้ง
-มีเลือดไหลออกทางช่องคลอด ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
-ปวดท้องติดต่อกันหลายวัน หรือปวดอย่างรุนแรง เพราะอาจเป็นสัญญาณของ อาการแท้ง
-น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
-ท้องไม่โตขึ้นหรือมีขนาดเล็กลง ทั้งๆ ที่อายุครรภ์มากขึ้น
-รู้สึกถึงการบีบตัวของมดลูกบ่อยมากขึ้น
-อาการต่างๆ หายไปอย่างฉับพลัน เช่น ไม่แพ้ท้อง ทั้งๆ ที่เคยแพ้ท้อง หรืออาเจียนคลื่นไส้อย่างหนัก

การป้องกันการแท้ง
-ปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์
-ฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ รวมถึงบอกประวัติอย่างละเอียด เช่น เคยแท้ง หรือปัจจัยเสี่ยงการแท้งลูกต่างๆ
-ลดความเครียด รู้จักปล่อยวาง ไม่วิตกกังวลกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ หรือยังไม่มาถึง รวมถึงพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
-ควบคุมโรคประจำตัว โดยพบแพทย์สม่ำเสมอ ปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญไม่ควรซื้อยารับประทานเองเด็ดขาด
-ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ตามระยะเวลาตั้งครรภ์ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารไขมันสูง เลี่ยงอาหารรสจัด และออกกำลังกายตามความเหมาะสม หรือตามแพทย์แนะนำ โดยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกีฬาที่อาจได้รับการกระแทก การวิ่ง หรือกระโดดสูง
-หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรค โดยไม่ไปในสถานที่ที่มีคนแออัด โดยเฉพาะคุณแม่ที่สุขภาพไม่ดี หรือมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ
-งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติดโดยเด็ดขาด รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ผสมสารเคมี
-หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์อ่อน ๆ

การแท้งบุตรสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึง 28 สัปดาห์ แต่การแท้งส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงอายุครรภ์ 4-20 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 13 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ คุณแม่ที่แท้งบุตรสามารถตั้งครรภ์ได้อีกครั้งทันที แต่ควรมีการเตรียมตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงควรเข้ารับคำปรึกษาเพื่อวางแผนการตั้งครรภ์กับแพทย์ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ที่มีประวัติการแท้งมักพบว่ามีความเสี่ยงมากกว่าปกติ