ปัญหาการทำแท้งที่ควรรู้ไว้

ปัญหาการทำแท้งและการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่แทรกซึมอยู่ในทุกสังคม ชนชั้น และอยู่ในทุกประเทศ โดยในแต่ละประเทศการแก้ปัญหาการทำแท้งและการค้าประเวณีก็ต่างกันออกไป โดยหลายประเทศได้เริ่มการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักการกำหนดใจตนเองของประชาชน

การทำแท้งนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงต่อตกเลือด มดลูก/ลำไส้ทะลุ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ติดเชื้อ ช็อก หรืออาจเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก และเป็นหมันในภายหลัง ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์