จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง… หลังยุติการต้ังครรภ์ (ต้องรู้!!)

การทำแท้งในขณะที่อายุครรภ์ยังน้อยนั้น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ยาทำแท้งที่ถูกต้อง โดยการใช้ยาดังกล่าวไม่มีผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้หญิง เพราะการใช้ยา เหมือนการแท้งธรรมชาติ

การผ่านประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์นั้น ทําให้หลายๆ คน ได้เรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น สิ่งนึงที่แอดอยากจะย้ำกับพวกเราทุกคน คือ การยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้งนั้น ถือเป็นบริการทางสุขภาพ และเป็นทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม !! (ดอกจันเยอะๆ เลยนะ)

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายๆ คน ทัก IB เข้ามาถาม ด้วยความกังวล ทั้งก่อนและหลังยุติการตั้งครรภ์ เป็นจำนวนมาก วันนี้แอดได้รวบรวมส่วนนึงมาเล่าให้ฟังนะ

1.”รักษาแล้วจะหายขาดไหม”

หลังการรักษาอาจมีอาการข้างเคียง โดยอาการที่พบได้เป็นปกติ ได้แก่
– อาการปวดท้องน้อยที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาไมโซพรอสตอล ที่ทำให้มดลูกเกิดการบีบตัว ซึ่งมักปวดไม่มากเมื่อเทียบกับการขูดมดลูก อาการปวดจะดีขึ้น เมื่อมดลูกมีการบีบขับสิ่งที่ค้างอยู่ออกไป
– เลือดออกทางช่องคลอด การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา ยาจะทำให้มดลูกบีบตัวเพื่อขับตัวอ่อนออกมา ซึ่งจะมีเลือดออกเป็นระยะเวลานานได้ การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ จะมีเลือดออกทางช่องคลอดมากและนานกว่าเลือดประจำเดือนเล็กน้อย โดยปริมาณเลือดที่ออกจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ เลือดจะออกมากที่สุดในช่วง 3 – 6 ชั่วโมง ภายหลังจากการใช้ไมโซพรอสตอล และจะมีเลือดออกติดต่อกันประมาณ 1 สัปดาห์
– ท้องเสีย อาจมีอาการท้องเสีย (ถ่ายมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน) ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาไมโซพรอสตอล โดยอาการจะหายไปเอง ซึ่งใช้เวลาไม่นาน
– มีไข้ ยาไมโซพรอสตอลสามารถทำให้อุณภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ อุณภูมิจะสูงไม่นาน ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง สามารถกินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล

2. “หลังจากการรักษาด้วยการยุติการตั้งครรภ์ จะมีลูกได้อีกไหม”

หากอาการดีขึ้น และประจำเดือนมาเป็นปกติก็มีโอกาสมีลูกได้อีก การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงแต่อย่างใด ผู้หญิงส่วนใหญ่ไข่จะตกภายใน 2-3 สัปดาห์ เร็วที่สุดที่พบ คือ 11 วัน หลังยุติการตั้งครรภ์ จึงควรคุมกำเนิดทันทีหลังยุติการตั้งครรภ์

3. “เมื่อไรจึงกลับไปมีเพศสัมพันธ์ได้อีก”
หลังจากไม่มีเลือดออกจากช่องคลอด

4. “จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร”
ควรคุมกำเนิดหลังจากนี้ทันที

5. “จะมีโอกาสท้องอีกครั้งได้อีกครั้งไหม”
ได้ทันทีแม้ว่าประจำเดือนจะยังไม่มาก็ตาม

6. “จะต้องลาหยุดงานเป็นเวลาหลายวันหรือไม่”
อาจต้องการพัก 1-2 วัน จนกว่าจะรู้สึกปกติ และก็สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

โดยสรุปแล้วหลังจากยุติการตั้งครรภ์ จะมีเลือดทางช่องคลอด รู้สึกหน้าท้องตึงคล้ายกับเมื่อมีประจำเดือนประมาณ 1 สัปดาห์ และมีอาการอ่อนเพลียปานกลาง อาการเหล่านี้เกิดขึ้นและหายได้เอง และผู้หญิงอาจรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกเครียดจากการท้องไม่พร้อมและได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย แต่ก็จะรู้สึกหดหู่ เศร้าใจเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน โดยทั่วไปอาการเหล่านี้จะดีขึ้นและหายไปเอง
#ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์ #ทำแท้ง