การดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ

ปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีภาวะหอบหลังคลอด · คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย · ครรภ์แฝดที่คลอดก่อนกำหนด · โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด · ภาวะน้ำตาลในเลือด …

ปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ภาวะ หรือโรคที่พบได้บ่อยซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤติของทารกแรกเกิด ได้แก่

 • ปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีภาวะหอบหลังคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย
 • ครรภ์แฝดที่คลอดก่อนกำหนด
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia

 NICU คือหน่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตNeonatal Intensive Care Unit (NICU) เรียกง่ายๆ ว่า ไอซียู สำหรับทารกแรกเกิด โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบเฝ้าติดตาม และสัญญาณเตือน อุปกรณ์ในการช่วยหายใจ เพื่อดูแลทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
การทำงานของทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด จะเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของทารกก่อนคลอดว่าเด็กคนใดที่มีความเสี่ยงบ้าง จากนั้นทีมแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะจะประชุมวางแผนการรับมือ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีโอกาสเกิดปัญหาหลังคลอด เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการเตรียมรับรายที่มีภาวะเสี่ยงหลังคลอดมาดูแลทั้งนี้ การติดตามอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตภายหลังคลอดอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทารกได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ส่งผลให้พ้นจากภาวะวิกฤต และปลอดภัย ทำให้การดำเนินของโรคดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน เด็กหายป่วย และกลับบ้านได้

นอกจากนี้ ทีมแพทย์ NICU จะทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา รวมถึงตัวคุณ  พ่อคุณแม่ ให้อยู่ในกระบวนการดูแลเท่าที่จะเป็นไปได้ จนมั่นใจว่าทารกแข็งแรงดีแล้ว คุณแม่สามารถดูแลเองได้ จึงจะอนุญาตให้ออกจาก NICU
                  นอกจากนี้ ยังเฝ้าติดตามให้ตัวคุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเมื่อกลับบ้าน คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฝึกการเลี้ยงดูทารก การอุ้ม การให้นม ให้ยา การเรียนรู้พฤติกรรมทารก และตอบสนองได้ถูกต้อง เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ทีมแพทย์และพยาบาล NICU ประกอบด้วย

 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine Specialist)
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatologist) คือ กุมารแพทย์ที่ดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
 • ทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝน และเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอดโดยตรง
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
 • พยาบาลผู้ประสานงานมารดา
 • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่